Otváracie hodiny donášky:
Donáška pondelok - piatok: 11:00 do 21:30 / Sobota - Nedeľa 11:00 do 21:00

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ

umarka s.r.o.
Sídlo: Mariánska 12 949 01 Nitra

IČO: 47520736
DIČ: 2023930337
IČ DPH: SK2023930337
registrácia od 20.1.2015

Email: restauracia@umarka.sk
Tel.: prevádzka: 0911 766 279
Tel.: majiteľ:
0911 470 307

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa objednaných produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Dodanie avizujeme telefonicky, e-mailom pri potvrdení objednávky. Pri doručení zásielky je povinné uviesť do adresy doručenia telefónne číslo ( doporučujeme priamo vo formulári záväznej objednávky), aby sa vedel náš pracovník s vami dohodnúť v prípade nejasností pri objednávke. Taktiež doporučujeme uviesť k adrese , na ktorej sa zdržujete, aj doplňujúce údaje ako č. dverí a iné nakoľko donášku spravidla chceme vybaviť čo v najkratšom  čase. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

  • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené objednávateľom, zadaním chybných objednávacích údajov, prípadne doplňujúcich údajov o objednanom jedle.

Poplatky za donášku

Objednávka v meste Nitra: 1,00€ (minimálna suma objednávky je 5,70€)
Nitrianske Hrnčiarovce, Dolné Krškany, Kynek: 1,00€ (minimálna suma objednávky je 10€)
Priemyselný park, V. Lapáš, M. Lapáš, Čechynce: 2,00€ (minimálna suma objednávky je 15€)
Drážovce, Lužianky: 2,00€ (minimálna suma objednávky je 20€)
Štitáre, Pohranice, Golianovo, Ivánka, Nový Cabaj, Párovské Háje: 3,00€ (minimálna suma objednávky je 20€)
Čakajovce, Lehota, Zbehy, Jelšovce, Žirany, Kolíňany, Cabaj Čápor: 3,00€ (min. suma objednávky je 25€)
M. Cetín, V. Cetin, Járok, Nové sady, Čab, Podhorany, Mojmírovce, Svätoplukovo: 4,00€ (minimálna suma objednávky je 35€)

Záruky, reklamácie

 Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:

  • okamžite pri preberaní objednávky
  • telefonicky po začatí konzumácie, no nesmie z objednaného tovaru chýbať viac ako 1/4
Reklamovaný tovar je potrebné uchovať do príchodu nášho pracovníka.

Informačná povinnosť o alternatívnom riešení sporov

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo za účelom ochrany svojich spotrebiteľských podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky však iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

  • vyskytnú sa neočakávané udalosti ktoré bránia v zrealizovaní dodania tovaru /štátny prevrat, …/
  • bez udania dôvodu
  • tovar sa už nevyrába, pripadne nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Dodatky a zmeny obchodných podmienok

Svoje pripomienky na ďalšie skvalitnenie služieb, prípadne iných návrhov na vylepšenie nákupného systému môžete využívať FAQ , Diskusné fórum alebo e-mail. Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Zaregistrovaných užívateľov budeme informovať e-mailom. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami.

Ochrana osobných údajov

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v objednávke. Tieto údaje slúžia iba pre účely vybavenia objednávky a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám.
Momentálne máme zatvorené!
Zatvoriť Close